top of page
Kids in the Garden

Basis pakket

Voor partners die op zoek zijn naar kleinschalige ondersteuning

Heeft u behoefte aan advies omtrent bepaalde aspecten van uw herstellend ecologisch project? Dit pakket kan zowel praktisch van aard zijn, als eerder op proces niveau.

Praktisch:

U wil ondersteuning bij het aanleggen van een onderdeel van een landschapsontwerp. Enkele vbn:

  • het aanleggen van een poel of andere waterpartij 

  • het creëren van een ecologische moestuin met éénjarige planten (de meeste groentensoorten) of met meer permanente soorten

  • het installeren van een plek voor uw kippen of andere kleine medebewoners

  • het creëren van een (eetbare) groene zone rondom uw woning, bedrijf of gebouwen

  • ...

Proces niveau:

Je zit al in de ontwikkelingsfase van een plan voor jouw groene oase maar om verschillende redenen mist jullie idee nog iets of heb je behoefte aan extern advies over enkele aspecten van jouw plannen.

Ook dan kunnen we samen bekijken wat ik voor jullie kan betekenen.

Het kan gaan om:

  • je maakte al een schets voor een voedselbos maar wil graag weten wat de slaagkansen ervan zijn

  • je wil graag weten of het onderhoud van een voorzien groen project haalbaar is en wat het inhoud

  • de wetmatige aspecten van een ecologisch project idee zijn nog onduidelijk

  • ...

Voor al deze aangelegenheden kunnen we samen bekijken wat ik hier voor u kan betekenen. Soms wordt een beroep gedaan op een netwerk van experts met de gewenste know-how voor een specifiek aspect.

TerraNova Permakultuur is geen tuinaannemer maar geeft eerder ondersteuning, linkt met de juiste organisaties/mensen, al kan de samenwerking zeker ook praktisch/uitvoerend van aard zijn.

bottom of page