top of page
Permacultuur: Welkom

" PERMACULTUUR = permanente vormen van land/tuin - bouw. Het gaat om systemen die voorzien in onze eigen basisbehoeften, waaronder voedsel, sociaal contact, ontspanning, zuivere lucht maar nog veel meer...


Er wordt een waaier aan diverse opbrengsten gegenereerd gaande van voeding tot klimaatregulering, het esthetische aspect waar tevens op een recreatieve manier van kan worden genoten, niches voor biodiversiteit, brandhout, bouwmaterialen, etc"

Permacultuur: Citaat
Permacultuur: Pro Gallery

Permacultuur als oplossing voor structurele globale problemen

Hieronder vind je een greep uit de strategieën die permacultuur heeft ontworpen als antwoord op de grote mondiale actuele crisissen.

Permacultuur: Tekst
Permacultuur: Projecten
Gebarsten modder

Droogte en verwoestijning

Door herbebossing en conserverende land/tuinbouwtechnieken zoals niet kerende bodembewerking, helpt permacultuur aan de oprukkende verwoestijning. Water wordt alsmaar schaarser. Daardoor dringen waterbesparende methodieken zich op zoals het gebruik van levende of afgestorven mulchlaag (bodembedekking), aanplant divers assortiment planten in verschillende groeilagen, regenwateropslag voor irrigatie edm, etc...

Dit onderdeel is momenteel onder constructie.

principes permacultuur

Permacultuur staat voor een permanente vorm van land-bouw, waar alle componenten een gelaagd geheel vormen en ook zo functioneren.

Alles draait rond een goeie observatie en een goed ontwerp waarbinnen water, toegankelijkheid (paden edm) & structuren dienen als vertrekpunt.

Vervolgens bekijken we de zone planning zodat alle zones in het ontwerp op een logische manier worden ingetekend: hoe dichter bij huis, hoe intenser de interactie met die zone. Uiteraard bekijken we welke soorten planten en dieren we in dit gelaagd systeem een plaats willen geven. Tot slot komen we tot een eindontwerp waar alle onderdelen hun positie hebben gekregen.

Het wordt een slim systeem dat werkt. Af en toe zal bijsturing nodig zijn door observatie. Ook dat is permacultuur

Permacultuur: Tekst
bottom of page