top of page

" PERMACULTUUR = permanente vormen van land/tuin - bouw of landschapsinrichting. Het gaat om systemen op de grens van landbouw en natuur die voorzien in onze basisbehoeften, waaronder voedsel, zuivere lucht en water, en meer... want ze verbeteren de biodiversiteit, slaan CO2 op, verbeteren de sponscapaciteit van bodems ...

Er wordt een waaier aan diverse opbrengsten gegenereerd gaande van voeding tot klimaatregulering, het esthetische aspect waar tevens op een recreatieve manier van kan worden genoten, niches voor wildlife, brandhout, bouwmaterialen, etc"

Deze ontwerp wetenschap maakt tevens een stabiele organisatie van gemeenschappen mogelijk. Ze geeft dus ook mogelijkheden om sociale interacties te stroomlijnen richting duurzaamheid en welzijn, naast concepten over hoe onze woningen op een duurzame wijze kunnen worden geïntegreerd in hun omgeving ."

Permacultuur als oplossing voor structurele globale problemen

Hieronder vind je een greep uit de strategieën die permacultuur heeft ontworpen als antwoord op de grote mondiale actuele crisissen.

Gebarsten modder

Droogte en verwoestijning

Door herbebossing en conserverende land/tuinbouwtechnieken zoals niet kerende bodembewerking, helpt permacultuur aan de oprukkende verwoestijning een halt toe te roepen. Water wordt alsmaar schaarser. Daardoor dringen waterbesparende methodieken zich op zoals het gebruik van levende of afgestorven mulchlaag (bodembedekking), aanplant divers assortiment planten in verschillende groeilagen die de watercyclus positief beïnvloeden, regenwateropslag voor irrigatie en wildlife, etc...

bottom of page