top of page
Spelen in het bos

Advies

U wil graag:

  • iets ondernemen en niet alleen uw tuin, bedrijfsterrein of openbare ruimte beter bestand maken tegen de klimaatveranderingen maar ook actief en effectief bijdragen aan de oplossing,

  • een aangename woon -of werkomgeving voorzien voor uw huis, bedrijf of publieke ontmoetings -of recreatieve plaats

  • ondersteuning bij de aanleg van

  • of het uitvoeren van het ontwerp voor jouw permanente gelaagd ecosysteem

Lees hieronder verder wat ik op maat kan aanbieden en wat het voor u kan betekenen.

Adviesverlening kan verder differentiëren, gaande van het aanreiken van betrouwbare tuinaannemers tot een actieve ondersteuning bij het aanplanten. Soms is samenwerking met externen nodig . Alles is hier bespreekbaar.

Diensten

Welke adviesdiensten behoren tot de mogelijkheden (niet-limitatief)?

Voor residentiële doeleinden

U wenst uw woonomgeving te transformeren of bij te schaven tot een meer permanent en productief ecosysteeem?

Deze sectie is bedoeld voor mensen die een eerder beknopte ondersteuning willen. Dat kan zijn omdat er al veel aanwezig is of omwille van andere redenen. Voor een uitgebreide en planmatige aanpak verwijs ik graag door naar mijn ontwerpdiensten.


 Een advies kan bestaan uit een advies  omtrent:

  • hoe kan ik mijn tuin groener maken met diverse groeilagen?

  • hoe kan ik water integreren?

  • hoe kan ik meer opbrengst genereren onder de vorm van voeding, kruiden, mulchmateriaal, e.a.?

  • welke technieken kunnen me helpen om de bodem beter te beschermen?

  • hoe kan ik een habitat construeren voor nuttige fauna & flora?

  • etc

Vrijwilligers-Garden
Zakelijke bijeenkomst

Voor ondernemingen

U wenst uw bedrijventerrein 'klimaatbewuster' te maken?

U bent overtuigd van de noodzaak dat we elk onze bijdrage kunnen leveren aan de klimaatproblemen? Als bedrijf kan u al stappen ondernomen hebben of het kan zijn dat u graag wil beginnen maar niet goed weet hoe.

Veel bedrijventerreinen worden vandaag de dag nog altijd op de klassieke manier onderhouden en ook aangelegd.

Dat is jammer want er bestaan interessante mogelijkheden om de groene zone rond uw bedrijfsgebouw(en) op een manier aan te leggen die een veel minder intensief onderhoud vragen. Dat is niet alleen goed voor uw portemonnee maar biedt ook tal van andere voordelen zoals het creëren van een onderkomen voor biodiversiteit, klimaatregeling (meer gematigde klimaatcondities op en rond de werkvloer), edm. 

Maar het zou nog verder kunnen gaan dan dat. Misschien wil u wel trendsetter zijn en uw personeel de mogelijkheid bieden om een deel van de natuurlijke overvloed die zo'n systemen genereren, mee te nemen naar huis als extra legaal voordeel.

Wenst u een planmatige aanpak op langere termijn, kijk dan even hier. Voor kortere trajecten, klik hieronder om contact te leggen.

Voor overheidsinstanties

Welke bestuursinstantie wil geen ruimte waar burgers elkaar kunnen ontmoeten binnen een productieve, robuuste & groene omgeving?

Het is belangrijk dat burgers een aantal zaken kunnen vinden op openbaar terrein, zaken die het mentaal welzijn, de sociale cohesie en het respect voor de natuur bevorderen.

Dat zal u als beleid beter weten dan wie dan ook.

Permacultuur past daar heel goed in. Het is in staat om een stuk land zo in te richten dat al deze aspecten aan bod komen in één aantrekkelijk geheel.

Mensen komen tot rust op plaatsen waar natuur wordt gecreëerd, komen tot ontmoeting op plekken waar ruimte wordt voorzien voor recreatie en bewondering van die natuur.

 

Permacultuur heeft tevens een sociale dimensie. Het is een holistische visie. Waar ze verschilt van een park of bos, is dat ze -door ontwerp- voorziet in een deel van onze behoeftes: naast een plek voor biodiversiteit voorziet ze ook in voeding en voedselzekerheid, energiebronnen (water bv), constructiematerialen,  esthetiek en meer.

Bent u meer op zoek naar een projectmatige aanpak, kijk dan hier.

Politieke conferentie
bottom of page